515

İçindekiler

 • Başyazı
 • 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a; Enkaz Altında Kalan Bir Ülke!..
 • 6 Şubat Depremleri Işığında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
  Mehmet Nuray Aydınoğlu
  H. Polat Gülkan
  Zekai Celep
  Haluk Sucuoğlu
 • İMO Yönetim Kurulunun ÇŞİD Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Sunduğu Görüş ve Öneriler
 • 81 ile Ait İRAP-İl Afet Risk Azaltma Planlarının Deprem Açısından İrdelenmesi
  Ecehan Olucak, Saygın Ercan, Asena Merve Bahşi, Fatma Çifcibaşı, Hatice Seval Manap
 • Yapım İşlerinde Zaman-Maliyet-Kalite Optimizasyonu
  Mohammad Owais Mohammadi, Tayfun Dede, Vedat Toğan, Rıfat Akbıyıklı
 • Kitap Tanıtım - Ortadoğu ve Sovyetler Birliği Su Diplomasisi Sovyet Dönemi ve Sonrası
  Mustafa Turan
 • KitaplıYorum - Etik
  Mustafa Atmaca
 • Cumhuriyetin 100. Yılında Haklarımız ve Geleceğimiz için Mücadeleyi Büyütüyoruz!
 • Kimse Dokunamaz Suçsuzluğumuza!
 • 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonucu Oluşan Yapısal Hasarlara İlişkin Gözlem ve Değerlendirme Raporu Özeti
 • TMMOB Kahramanmaraş Depremleri Raporu
 • Basın Açıklamaları
  Meslektaşlarımıza Yapılan Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz
  - Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızın Taleplerinde Israrcıyız!
  - İnsan Hayatı Bu Kadar Ucuz mu?
 • Odadan Haberler
  - Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Etkileri Altında Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Eğitiminin Sınavları Gerçekleştirildi
  - İnşaat Mühendisleri Odasından Eş Zamanlı 17 Ağustos Açıklaması
  - Oda Yönetim Kurulu ile Deprem Bölgesinde Bulunan Şube Yönetim Kurulları ve Temsilcilik Kurulları Ortak Toplantısı Yapıldı
  - İMO Şube Sekreter Üyeleri ve Şube Sekreterleri Ortak Toplantısı Yapıldı
  - Kongre ve Sempozyumlar
  - Eskişehir Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi
  - MARUF 2023 “Çözüm Üreten Kentler: Dayanıklılık ve Ötesi” Temasıyla Düzenlenecek
  - İMO SEM Yüzlerce Eğitim İçeriğiyle Üyelerimize Hizmet Vermeye Devam Ediyor
  - TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi
  - TBMM’de Ücretlerimiz ve Haklarımız Konusunda Temaslarda Bulunuldu
 •  Kayıplarımız

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası