4-İŞYERİ DENETİMİ 22.12.2008

Tarih  :  22.12.2008
Sayı    :  OB.09513 

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA

Oda Başkanlığımızca Ağustos 2008`den  itibaren uygulanmakta olan SİM yenilemeleri sürecinde, Şubenize kayıtlı ekte isimleri verilen  SİM belgesi sahibi üyelerin 2 yıllık periyot içersinde 50`nin üzerinde proje ürettikleri belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, serbest piyasada etüt, proje, danışmanlık hizmetleri vererek mesleki faaliyetlerini meslek etiği ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak sürdüren üyelerimizi,     proje yapmadığı halde, başkaları tarafından yapılan projelere  imza atan, piyasada "imzacı" tabir edilen üyelere karşı korumak, Odamızın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

Bu noktadan hareketle, bugüne değin yapılan denetleme sonuçlarının incelenmesi neticesinde bazı SİM`lerin çoklu sayıda proje ürettiği görülmüştür. Söz konusu SİM`lerin gerçekten proje üretip üretmediklerinin anlaşılabilmesi için Şubelerimizin ekte isimleri verilen SİM`lerin;  İTB denetimlerini işyerinin mekansal olanakları, donanımı ve personel sayısı itibariyle belirlenen proje sayısını üretmeye uygun olup olmadığını tespit etmesi,  bu SİM`lerin  İTB denetimleri daha önce yapılmış ise anılan çerçevede ikinci bir denetimden geçirmesi gerekmektedir.

İşyeri denetimleri sırasında kullanılan "İşyeri Bilgi Formu"ndaki  "Denetçilerin Görüşü" ve "Şube Görüşü" bölümleri mutlaka ayrıntılı bilgiler içerecek şekilde doldurulmalıdır.

Şubelerimizin, ekte isimleri verilen SİM`lere ait denetimleri tamamladıktan sonra, her bir İTB`nin  İşyeri Bilgi Formu ile birlikte  işyerinde ortak ya da çalışan olarak kayıtlı SİM`lerin listesini Oda Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Gülay ÖZDEMİR
Genel Sekreter

 

Ek: Şubenize kayıtlı 50`den fazla proje yapan SİM listesi

Dağıtım: İMO Şube Başkanlıkları


İşyeri Denetimi (28 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası