İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programı

Eklenme Tarihi: 10/03/2022

basın-1 (3).jpeg

 

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MUĞLA ŞUBESİ
12. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI

 

    Bizler, 12. dönem yönetim kurulu üyeleri olarak önümüzdeki dönem için oluşturmuş olduğumuz yönetim felsefesini, yol haritasını ve mücadele alanlarını tarif etmek istiyoruz.

- İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi yönetim kurulu ve temsilciliklerimiz olarak, önceki dönemlerde olduğu gibi, yeni dönemde de çoğulcu demokratik yaklaşımla, kararlarımızı ortak akılla alarak, hedeflerimize ulaşmak için birlikte hareket edilmesi gereken her durum ve zamanlarda, karar değerlendirme toplantıları yaparak hep birlikte hareket edeceğiz.

- İnşaat Mühendisleri Odasının kurulduğu ilk günden bugüne oluşturmuş olduğu değerlere sahip çıkarak, halkçı, bağımsız, özgür ve eleştirel düşünce ile, aydınlanma devriminin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve göstermiş olduğu yaklaşımla, bilimsel akılcı ve mesleğimizin saygınlığına yakışır şekilde kararlarımızı alacağız.

- Odamız ile ilişkisi zayıflamış üyelerimizle bağlarımızın kuvvetlendirilmesi, tüm üyelerimizin mesleğe sahip çıkarak, daha etkin şekilde oda çalışmalarına katılımlarını sağlayarak, seçilen hedeflerimiz doğrultusunda birlikte hareket etme ve birlik olma kabiliyetinin kazanılması, demokratik merkeziyetçi örgüt yapısının güçlendirilmesi için çalışacağız. Odamızın hem mesleki etkinliği artıran hem de sosyal ağlarını kuvvetlendiren bir okula dönüşmesi için çalışacağız.

- Her kim veya hangi güç tarafından olursa olsun, çevre ve doğası tahrip edilen ve edilmeye çalışılan Muğla’mızın tarihi ve çevre dokusuna zarar vermeye çalışılmasına karşı tüm platformlarda, çevreci mühendis bakış açısı ile hareket ederek, kentimize, tarihimize ve doğamıza sahip çıkacağız.

- Ekonomik kriz ortamında gün geçtikçe yoksullaşan, mühendislerin, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, meslek onurumuzun korunması ve mesleğimizin hak ettiği yerde olması için, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi ile gerekli birliktelik sağlanarak odamızca çalışmalar yürütülecektir. Bu bağlamda aşağıdaki konularda çalışmalar yapılacaktır.

 1. Meslek yasası ile ilgili çalışma yapılması
 2. Meslek içi eğitim alanlarının genişletilmesi, mesleki yetkinlik kazanılması,
 3. Şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş haline gelmesi,
 4. Mühendislik asgari ücreti çalışması,
 5. Üniversite kontenjanlarının sınırlandırılması,
 6. Kamu çalışanlarının özlük haklarının güçlendirilmesi,
 7. Belediyeler ile protokollerin artması,
 8. İşyeri temsilciliği sisteminin işlevsel hale getirilmesi,
 9. Aktif üretken, komisyonların kurulması,
 • Genç Mühendisler ve İstihdam Komisyonu
 • Serbest İnşaat Mühendisleri Komisyonu
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Şantiye Şefliği Komisyonu
 • İmar, Fen İşleri Kamu Çalışanları Komisyonu
 • Geoteknik Komisyonu
 • Deprem Komisyonu
 • Çevre Komisyonu
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
 • Meslekiçi Eğitim ve Üniversite komisyonu
 • Bilirkişilik Komisyonu

     Mesleğimizde sahip çıkılması, meslek saygınlığımız ve onurumuzun yüceltilmesi, elde ettiğimiz haklarımızın kaybedilmemesi ve haklarımızın korunması için tüm üyelerimizden talebimiz, oda etkinliklerine aktif katılım sağlayarak, odamız ile gerçek anlamda gönül bağı kurmalarıdır.

    İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi olarak, yeni dönem çalışmalarımızda, bizlere, şimdiden verilecek tüm destek ve çalışmalarınız için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

 

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MUĞLA ŞUBESİ
12. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

 • Başkan            Engin Fırat ATA
 • Sekreter Üye  Ahmet ÖZAKCAN
 • Sayman Üye   Hakan GÜN
 • Üye                  İlhan ÖZYİĞİT
 • Üye                  Dinç DİŞCİGİL
 • Üye                  Levent ÇİMEN
 • Üye                  Eda TURAN
 • Yedek Üye       Gizem TÜREDİ
 • Yedek Üye       Özgür Murat AĞCA
 • Yedek Üye       Zeliha VARAN
 • Yedek Üye       Gökhan UYGUN
 • Yedek Üye       Emre KOPARAN
 • Yedek Üye       Engin Sedat KAYSERİLİ
 • Yedek Üye       Metin SOYLU

 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası