ANTAKYA KENT KURULTAYI


Yayın Yeri:  Detay Yayıncılık

Önsöz.pdf
Açılış Konuşması.pdf
Yerel Yönetim Ve Demokratikleşme.pdf
Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Yaşanabilir Kentler.pdf
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Kent Kimliği.pdf
Prof. Dr. Cevat GERAY
Tarihsel Süreçte Antakya Ve Sınır Ötesi Gelişmeler.pdf
Bülent TANIK
Yerel Kalkınma.pdf
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Antakya Kent Kurultayı Sonuç Bildirgesi.pdf

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası